کاهش وزن با تردمیل ؛ چگونه با تردمیل وزن کم کنیم؟

تردمیل برای آن دسته از افرادی که می خواهند وزن کم کنند، فوق العاده است. شاید تصور کنید که این تنها یک شعار است، اما اگر جزئیات آن را بدانید، بیشتر به این موضوع پی خواهید برد.

پیش از آنکه بگوییم تردمیل چگونه به کاهش وزن کمک می کند، باید در مورد ضربان قلب هدف و نقطه چربی سوزی اطلاعاتی را در اختیار شما قرار دهم.

ضربان قلب هدف برابر است با ۶۰ تا ۹۰ درصد ماکسیمم ضربان قلب شما و نقطه چربی سوزی شما برابر است با ۷۵ تا ۹۰ درصد از نقطه ضربان قلب هدف شما.

این قانون بسیار ساده است: اگر شما بخواهید با دویدن وزن کم کنید، باید مطمئن باشید که زمانی که ورزش می کنید، ضربان قلب شما در نقطه ی چربی سوزی شما قرار دارد (حداقل برای ۳۰ دقیقه).

اگر می خواهید میزان ضربان قلب هدف خود را حساب کنید، باید حداکثر ضربان قلب خود را بدانید که بر اساس این فرمول های کلی محاسبه می شود:

ماکسیمم ضربان قلب برای مردان= ۲۲۰- سن

ماکسیمم ضربان قلب برای زنان= ۲۲۶- سن

شما می توانید با مراجعه به پزشک نیز از ماکسیمم ضربان قلب و ضربان قلب هدفتان اطلاع پیدا کنید.

روش دیگر آن است که تردمیلی بخرید که بتوانید روی کنسول آن سن و وزن خود را درج کنید، تا ضربان قلب هدف و نقطه چربی سوزی شما به خودی خود اندازه گیری شود.

نظارت بر روی همه ی این موارد در هنگام دویدن در خارج از منزل بسیار سخت است. به همین دلیل است که بسیاری از افراد می گویند من هر روز می دوم، اما تغییری در وزن خود نمی بینم. مشکل کار من کجاست؟

اینجاست که اهمیت دویدن روی تردمیل نشان داده می شود. همانطور که قبلا گفتیم، تردمیل هایی وجود دارند که در هنگام ورزش کردن ضربان قلب هدف و نقطه چربی سوزی شما را نشان می دهند.

علاوه بر آن، این تردمیل ها دارای تغییر سرعت اتوماتیک و شیب در این نقطه هستند. اگر تازه کار هستید، ابتدا باید بر روی مقاومت و بخش هوازی ورزش تمرکز کنید، پس از سه تا چهار هفته باید آماده باشید تا شدت خود را افزایش دهید و ورزش هایی برای کاهش وزن خود انجام دهید.

 

ورزش برای تازه کارها

مدت زمان ورزش:۲۰ دقیقه

تعداد دفعات: ۳ تا ۴ بار در هفته

مدت زمان: ۳ تا ۴ هفته

ضربان قلب هدف در طول گرم کردن و سرد کردن: ۵۵ تا ۶۵ درصد ماکسیمم ضربان قلب

ضربان قلب هدف در طول ورزش: ۶۵ تا ۷۵ درصد ماکسیمم ضربان قلب

پیشنهاد برنافیت:

 

ورزش

گرم کردن:  مدت زمان ۲ دقیقه، شیب صفر درصد، سرعت  نیم متر در ثانیه

۲ دقیقه ی دیگر را با شیب ۰.۵ درصد و سرعت ۶۷۰ سانتی متر در ثانیه ادامه دهید.

بخش اول: مدت زمان ۳۰  ثانیه، شیب ۱.۵ درصد و سرعت ۰.۸۹۴ متر در ثانیه

بخش دوم: مدت زمان ۳۰ ثانیه، شیب ۱.۵ درصد و سرعت ۱.۱۱ متر در ثانیه

بخش سوم: مدت زمان ۳۰ ثانیه، شیب ۱ درصد و سرعت ۱.۳۴ متر در ثانیه

بخش چهارم: مدت زمان ۳۰  ثانیه، شیب ۱.۵ درصد و سرعت ۱.۵۶متر در ثانیه

بخش پنجم: مدت زمان ۳۰ ثانیه، شیب ۰.۵ درصد و سرعت ۱.۷۸متر در ثانیه

بخش ششم: مدت زمان ۳۰ ثانیه، شیب ۰.۵ درصد و سرعت ۱.۵۶ متر در ثانیه

بخش هفتم: مدت زمان ۳۰ ثانیه، شیب ۱ درصد و سرعت ۱.۳۴ متر در ثانیه

بخش هشتم: مدت زمان ۳۰ ثانیه، شیب ۱.۵ درصد و سرعت ۱.۱۷ متر در ثانیه

بخش ۱ تا ۸ را ۵ مرتبه مطالعه کنید و سپس شروع کنید.

سرد کردن: مدت زمان ۲ دقیقه، شیب ۰.۵ درصد، سرعت۱.۰۲ در ثانیه. ۲ دقیقه ی دیگر به شیب ۰ درصد و سرعت ۰.۶۷۰ متر در ثانیه اضافه کنید.

اگر به عنوان یک دونده دارای مقاومت و تجربه ی کافی هستید، می توانید با ورزش های سطح متوسط شروع کنید.

پیشنهاد برنافیت:

 

ورزش برای سطح متوسط

مدت زمان ورزش: ۳۰ دقیقه

تعداد دفعات : ۴ تا ۵ بار در هفته

مدت زمان: ۳ تا ۴ بار در هفته

ضربان قلب هدف در طول گرم کردن و سرد کردن: ۵۵ تا ۶۵ درصد ماکسیمم ضربان قلب

ضربان قلب هدف در طول ورزش: ۶۵ تا ۷۵ درصد ماکسیمم ضربان قلب

کاهش وزن با تردمیل ؛ چگونه با تردمیل وزن کم کنیم؟ 

 

ورزش

گرم کرن: مدت زمان ۲ دقیقه، شیب یک درصد، سرعت  ۰.۸۹۴ متر در ثانیه. ۲ دقیقه ی دیگر را با شیب ۱.۵ درصد و سرعت  ۱.۳۴ متر در ثانیه ادامه دهید.

بخش اول: مدت زمان ۳۰ ثانیه، شیب ۲.۵ درصد و سرعت ۱.۷۸ متر در ثانیه

بخش دوم: مدت زمان ۳۰ ثانیه، شیب ۲.۵ درصد و سرعت ۲ متر در ثانیه

بخش سوم: مدت زمان ۳۰ ثانیه، شیب ۲ درصد و سرعت ۲.۲۳ متر در ثانیه

بخش چهارم: مدت زمان ۳۰  ثانیه، شیب ۱.۵ درصد و سرعت ۲.۴۵ متر در ثانیه

بخش پنجم: مدت زمان ۳۰  ثانیه، شیب ۱.۵ درصد و سرعت ۲.۶۸ متر در ثانیه

بخش ششم: مدت زمان ۳۰ ثانیه، شیب ۰.۵ درصد و سرعت ۲.۴۵ متر در ثانیه

بخش هفتم: مدت زمان ۳۰ ثانیه، شیب ۲ درصد و سرعت ۲.۲۳ متر در ثانیه

بخش هشتم: مدت زمان ۳۰ ثانیه، شیب ۱.۵ درصد و سرعت ۲ متر در ثانیه

بخش ۱ تا ۸  را ۸  مرتبه مطالعه کنید و سپس شروع کنید.

سرد کردن: مدت زمان ۲ دقیقه، شیب ۱.۵ درصد، سرعت ۱.۶۹ متر در ثانیه. ۲ دقیقه ی دیگر را به شیب ۱ درصد و سرعت ۱.۱۱ اضافه کنید.

حالا شما نسبتا خوش اندام شده اید، اما بهتر از این هم می توانید باشید. زمان آن رسیده که ورزشی انجام دهید که ضربان قلب هدف شما را ۸۰ تا ۹۰ درصد ماکسیمم ضربان قلبتان بالا ببرد (که موثرترین ناحیه ی هدف کاهش وزن است).

 

ورزش برای حرفه ای ها

مدت زمان ورزش: ۴۰ دقیقه

تعداد دفعات: ۴ تا ۵ بار در هفته

مدت زمان ۳ تا ۴ هفته

ضربان قلب هدف در طول گرم کردن و سرد کردن۵۵ تا ۶۵ درصد ماکسیمم ضربان قلب

ضربان قلب هدف در طول ورزش: ۸۰ تا ۹۰ درصد ماکسیمم ضربان قلب

پیشنهاد برنافیت:

 

ورزش

گرم کرن: مدت زمان ۲ دقیقه، شیب دو درصد، سرعت۱.۴۷ متر در ثانیه .۲ دقیقه ی دیگر را با شیب ۲.۵ درصد و سرعت ۲.۱۹۰ ادامه دهید.

بخش اول: مدت زمان ۳۰ ثانیه، شیب ۲.۵ درصد و سرعت ۲.۹۰ متر در ثانیه  

بخش دوم: مدت زمان ۳۰ ثانیه، شیب ۳.۵ درصد و سرعت ۳.۱۲۹ متر در ثانیه  

بخش سوم: مدت زمان ۳۰ ثانیه، شیب ۳ درصد و سرعت ۳.۳۵ متر در ثانیه  

بخش چهارم: مدت زمان ۳۰ ثانیه، شیب ۱.۵ درصد و سرعت ۳.۵۷ متر در ثانیه  

بخش پنجم: مدت زمان ۳۰ ثانیه، شیب ۲.۵ درصد و سرعت ۳.۷۹ متر در ثانیه  

بخش ششم: مدت زمان ۳۰ ثانیه، شیب ۲.۵ درصد و سرعت ۳.۵۷ متر در ثانیه  

بخش هفتم: مدت زمان ۳۰ ثانیه، شیب ۳ درصد و سرعت ۳.۳۵ متر در ثانیه  

بخش هشتم: مدت زمان ۳۰ ثانیه، شیب ۳.۵ درصد و سرعت ۳.۱۲۹ متر در ثانیه  

بخش ۱ تا ۸ را ۱۰ مرتبه مطالعه کنید و سپس شروع کنید.

سرد کردن: مدت زمان ۲ دقیقه، شیب ۲.۵ درصد، سرعت ۲.۵ متر در ثانیه  . ۲ دقیقه ی دیگر به شیب ۱ درصد و سرعت ۱.۶۹ متر در ثانیه  اضافه کنید.

حالا شما نسبتا خوش اندام شده اید، اما بهتر از این هم می توانید باشید. زمان آن رسیده که ورزشی انجام دهید که ضربان قلب هدف شما را ۸۰ تا ۹۰ درصد ماکسیمم ضربان قلبتان بالا ببرد (که موثرترین ناحیه ی هدف کاهش وزن است).

آنچه که باید بدانید. تمرین های بالا نمونه های ممکن از کارهاییست که می توانید برای کاهش وزن با تردمیل به کار ببرید. اما این مورد برای افراد مختلف متفاوت است. بنابراین طبق اولویت و نیازهای بدنی خود می توانید شیب و سرعت تردمیل را تغییر دهید. برای مثال اگر دوست ندارید روی تردمیل بدوید، شیب آن را بیشتر کنید. با این کار سطح تلاش شما همان و میزان کاهش وزن شما نیز به همان اندازه است.

مترجم: مریم اصیلی

رژیم گروهی؛ راه‌حل قطعی لاغری

دکترکرمانی بعد از سال‌ها تجربه به این نتیجه رسید که رژیم گروهی، بهترین راه‌حل برای افرادیه که در رژیم، انگیزه‌شون کم می‌شه و بر همین اساس ماراتن لاغری رو رونمایی کرد. بیشتر از 90 درصد افرادی که با ماراتن لاغری رژیم گرفتن به وزن دلخواه‌شون رسیدن!

به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

مطالب مرتبط

جدیدترین مقالات

همه مقالات
guest
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments

برنافیت، ارائه دهنده‌ی رژیم غذایی دکترکرمانی است که رژیم غذایی و برنامه غذایی را به صورت گروهی و زیر نظر پشتیبان اختصاصی ارائه می‌دهد.

مجموعه برنافیت دکتر کرمانی، مشاوره تغذیه و تناسب اندام

گروه لاغری و تناسب اندام برنافیت یکی از بزرگترین گروه های درمانی چاقی و لاغری می باشد که با ارائه رژیم گروهی با استفاده از بروز ترین متد های لاغری به شما در رسیدن به لاغری و تناسب اندام کمک میکند.

بیشتر...

یکی از زیر مجموعه‌های وبسایت دکتر کرمانی که در زمینه تغذیه و لاغری توانسته است، هزاران افراد را به تناسب اندام دلخواه خودشان برساند، مجموعه برنافیت است. در برنافیت با دنیایی از مطالب درمورد تغذیه و لاغری روبه‌رو خواهید شد و  هر آن‌چه درمورد تغذیه و لاغری است را در این‌جا می‌توانید پیدا کنید.

هنگام ورود به سایت برنافیت با انواع رژیم لاغری روبه رو می‌شوید از جمله: رژیم تثبیت وزن برنافیت، برنامه‌غذایی روزانه برنافیت، رژیم غذایی برای لاغری، رژیم غذایی رایگان، رژیم غذایی لاغری برای دموی‌ها، رژیم فستینگ، رژیم فشرده لاغری، رژیم کاهش وزن، رژیم کتوژنیک، رژیم گروهی برنافیت، رژیم لاغری 20 کیلویی، رژیم لاغری رایگان، رژیم لاغری سریع، رژیم مایر، رژیم سیب، رژیم شیر، رژیم، رژیم افزایش وزن برنافیت، رژیم آنلاین، رژیم بارداری و شیردهی، رژیم برای بلغمی‌ها، رژیم برای دموی‌ها، رژیم پروتئین، بارهنگ برای لاغری است که تنوع رژیم‌ها باعث شده به یک مجموعه بسیار قوی در حوزه لاغری و تغذیه شناخته شود.

تمامی دستورات برنامه‌های غذایی زیر نظر کارشناسان دکتر کرمانی ارائه می‌شود و دستورات مصرف هر خوراکی با مقدار کالری مورد نیاز نیز در برنامه غذایی برای هر شخص به صورت جداگانه گفته می‌شود. مانند: طریقه مصرف دانه چیا برای لاغری، ماسالای چینی برای لاغری، سیر سیاه لاغری، سرکه سیب برای لاغری ، زردچوبه برای لاغری شکم، چای سبز برای لاغری، دانه چیا، دمنوش‌های لاغری و…. خواص میخک برای لاغری.

برنامه غذایی برای هر شخصی متفاوت است و با توجه به شرایط جسمانی هر فرد برنامه غذایی جداگانه به آن داده می‌شود مانند: برنامه رژیم غذایی 7 روزه، برنامه غذایی برای افزایش وزن، برنامه غذایی برای بدنسازی، برنامه غذایی برای کاهش وزن.

در مجموعه برنافیت امکاناتی نظیر: مشاور تغذیه آنلاین، مشاوره رایگان رژیم لاغری، دریافت رژیم به صورت آنلاین، کاهش وزن سریع، آب کردن چربی شکم، نرم افزار رژیم غذایی رایگان برنافیت، ورزش برای لاغری، پشتیبان اختصاصی رژیم، چالش رژیم لاغری،  کالری مواد غذایی برنافیت، محاسبه bmi دکتر کرمانی، دوچرخه ثابت برای لاغری،  قوی‌ترین رژیم لاغری، کاهش چربی، کاهش وزن، گروه لاغری برنافیت، لاغری سریع، لاغری سریع 10روزه، لاغری سریع در یک هفته، لاغری و تناسب اندام، چاقی، زیبایی اندام، ورزش لاغری، ورزش و تناسب اندام، نمونه رژیم دکتر کرمانی، پیج اصلی دکتر کرمانی، رژیم دکتر کرمانی رایگان‌ و انواع روش‌های لاغری.

راه ارتباطی با مجموعه برنافیت از طریق سایت برنافیت، اینستاگرام برنافیت و واتساپ برنافیت امکان پذیر است و همراهی شما عزیزان باعث شده است تا یک خانواده بزرگی کنار هم تشکیل دهیم.

برنافیت، ارائه دهنده‌ی رژیم غذایی دکترکرمانی است که رژیم ها را به صورت گروهی و زیر نظر کارشناس اختصاصی ارائه می‌دهد.

دسترسی سریع

پربازدیدترین ها

انواع رژیم ها

مجموعه برنافیت، مشاوره تغذیه و تناسب اندام

گروه لاغری و تناسب اندام برنافیت یکی از بزرگترین گروه های درمانی چاقی و لاغری می باشد که با ارائه رژیم گروهی با استفاده از بروز ترین متد های لاغری به شما در رسیدن به لاغری و تناسب اندام کمک میکند.

مشخصات شما با موفقیت ارسال شد
همکاران ما به زودی با شما تماس خواهند گرفت

دریافت مشاوره رژیم برنافیت
برای رسیدن به وزن دلخواهت، شماره‌ات رو ثبت کن تا از کارشناسان ما مشاوره رایگان بگیری!

دریافت مشاوره رایگان رژیم

اگه می‌خوای به وزن دلخواهت برسی، شماره‌ات رو ثبت کن تا از کارشناس‌های برنافیت دکترکرمانی مشاوره‌ رایگان بگیری!

[contact-form-7 id="19069" title="فرم مشاوره"]