برای ورود به نرم افزار و دریافت رژیم غذایی برنافیت از روش های زیر اقدام کنید:

ورود از طریق سایت:

ورود برای IOS:

دانلود اپلیکیشن اندروید:

ویدیو راهنمای دریافت رژیم:

جهت ارتباط با پشتیبان دفتر مرکزی با شماره ۹۱۰۱۶۶۳۳ – ۰۲۱ داخلی 2 تماس بگیرید

نمایش: 225
خانه