برچسب

زندگی

، 7 نوشته
دسته بندی :

زندگی

، نوشته
برای چشیدن لذت پرواز باید جسارت پریدن را داشته باشید - برنافیت
زندگی

برای چشیدن لذت پرواز

1396/09/05
3400بازدید
انرژی مثبت

برای چشیدن لذت پرواز باید جسارت پریدن را داشته باشید. کاری از گروه محتوای برنافیت

داشتن رویا برای رسیدن به هدف - برنافیت
زندگی

داشتن رویا برای رسیدن به هدف

1396/08/06
4356بازدید
انرژی مثبت

داشتن رویا برای رسیدن به هدف، وقتی تلاشی براش نمیکنی، کافی نیست کاری از گروه محتوای برنافیت

خودت باش اما بهترینی که میتونی باش - برنافیت
زندگی

خودت باش

1396/06/15
2934بازدید
انرژی مثبت

خودت باش اما بهترینی که میتونی باش کاری از گروه محتوای برنافیت

مقصد همیشه جایی در انتهای مسیر نیست - برنافیت
زندگی

مقصد همیشه جایی در انتهای مسیر نیست

1396/05/30
3990بازدید
انرژی مثبت

فراموش نکن، مقصد همیشه جایی در انتهای مسیر نیست. مقصد لذت بردن از قدم هایست که بر میداریم. کاری از گروه محتوای برنافیت

تغییری باش که آرزوی دیدنش در این دنیا را داری - برنافیت
زندگی

تغییری باش که آرزوی …

1396/04/31
2459بازدید
انرژی مثبت

تغییری باش که آرزوی دیدنش در این دنیا را داری … کاری از گروه محتوای برنافیت

دنیا مثل مادرت نیست! - برنافیت
زندگی

دنیا مثل مادرت نیست!

1396/04/07
5137بازدید
انرژی مثبت

دنیا مثل مادرت نیست! که ظهر سرش داد بزنی و شب واسه شام صدات کنه دنیا ولت میکنه تا از گرسنگی بمیری! روی پای خودت بایست و تلاش کن… کاری از گروه محتوای برنافیت

تغییر کن ، پیش از اینکه مجبور شوی - برنافیت
زندگی

تغییر کن ، پیش از اینکه مجبور شوی

1396/03/21
1797بازدید
انرژی مثبت

تغییر کن ، پیش از اینکه مجبور شوی کاری از گروه محتوای برنافیت