برچسب

زندگی

، 7 نوشته
برای چشیدن لذت پرواز باید جسارت پریدن را داشته باشید - برنافیت
زندگی

برای چشیدن لذت پرواز

۱۳۹۶/۰۹/۰۵
118بازدید
انرژی مثبت

برای چشیدن لذت پرواز باید جسارت پریدن را داشته باشید. کاری از گروه محتوای برنافیت

داشتن رویا برای رسیدن به هدف - برنافیت
زندگی

داشتن رویا برای رسیدن به هدف

۱۳۹۶/۰۸/۰۶
169بازدید
انرژی مثبت

داشتن رویا برای رسیدن به هدف، وقتی تلاشی براش نمیکنی، کافی نیست کاری از گروه محتوای برنافیت

خودت باش اما بهترینی که میتونی باش - برنافیت
زندگی

خودت باش

۱۳۹۶/۰۶/۱۵
209بازدید
انرژی مثبت

خودت باش اما بهترینی که میتونی باش کاری از گروه محتوای برنافیت

مقصد همیشه جایی در انتهای مسیر نیست - برنافیت
زندگی

مقصد همیشه جایی در انتهای مسیر نیست

۱۳۹۶/۰۵/۳۰
157بازدید
انرژی مثبت

فراموش نکن، مقصد همیشه جایی در انتهای مسیر نیست. مقصد لذت بردن از قدم هایست که بر میداریم. کاری از گروه محتوای برنافیت

تغییری باش که آرزوی دیدنش در این دنیا را داری - برنافیت
زندگی

تغییری باش که آرزوی …

۱۳۹۶/۰۴/۳۱
62بازدید
انرژی مثبت

تغییری باش که آرزوی دیدنش در این دنیا را داری … کاری از گروه محتوای برنافیت

دنیا مثل مادرت نیست! - برنافیت
زندگی

دنیا مثل مادرت نیست!

۱۳۹۶/۰۴/۰۷
314بازدید
انرژی مثبت

دنیا مثل مادرت نیست! که ظهر سرش داد بزنی و شب واسه شام صدات کنه دنیا ولت میکنه تا از گرسنگی بمیری! روی پای خودت بایست و تلاش کن… کاری از گروه محتوای برنافیت

تغییر کن ، پیش از اینکه مجبور شوی - برنافیت
زندگی

تغییر کن ، پیش از اینکه مجبور شوی

۱۳۹۶/۰۳/۲۱
95بازدید
انرژی مثبت

تغییر کن ، پیش از اینکه مجبور شوی کاری از گروه محتوای برنافیت