برچسب

انرژی مثبت

، 46 نوشته
دسته بندی :

انرژی مثبت

، 45 نوشته
با آدم نادان مجادله نکن!
انرژی مثبت

با آدم نادان مجادله نکن!

1395/12/22
2431بازدید
انرژی مثبت

هرگز با یک آدم نادان مجادله نکنید تماشاگران ممکن است نتوانند تفاوت بین شما را تشخیص دهند… کاری از گروه محتوای برنافیت

آرامش رهایی از طوفان نیست
انرژی مثبت

آرامش رهایی از طوفان نیست

1395/12/14
185226بازدید
انرژی مثبت

آرامش رهایی از طوفان نیست بلکه آرام زندگی کردن در میان طوفان هاست کاری از گروه محتوای برنافیت

هدف مانند یک قطب نماست
انرژی مثبت

هدف مانند یک قطب نماست

1395/12/07
167157بازدید
انرژی مثبت

هدف مانند یک قطب نماست به انسان کمک می کند تا در هر شرایطی مسیر درست را پیدا کند کاری از گروه محتوای برنافیت

اگر میخواهی محال ترین اتفاق زندگیت رخ دهد
انرژی مثبت

اگر میخواهی محال ترین اتفاق زندگیت رخ دهد

1395/11/30
165264بازدید
انرژی مثبت

اگر میخواهی محال ترین اتفاق زندگیت رخ دهد باور محال بودنش را رها کن کاری از گروه محتوای برنافیت

اگر جایی که امروز ایستاده اید را نمی پسندید، عوضش کنید، شما که درخت نیستید.
انرژی مثبت

شما که درخت نیستید!

1395/11/24
4849بازدید
انرژی مثبت

اگر جایی که امروز ایستاده اید را نمی پسندید، عوضش کنید، شما که درخت نیستید … کاری از گروه محتوای برنافیت

به دنبال آرزو هایت برو
انرژی مثبت

به دنبال آرزو هایت برو

1395/11/18
2773بازدید
انرژی مثبت

به دنبال آرزو هایت برو انسان ها زمانی که دنبال رویاهایشان نمی روند پیر می شوند کاری از گروه محتوای برنافیت

ترسهایت را از بین ببر
انرژی مثبت

ترسهایت را از بین ببر

1395/11/09
178729بازدید
انرژی مثبت

ترسهایت را از بین ببر و بر آنها چیره شو… هیچ کس در این راه به تو کمک نخواهد کرد چون هیچ کس به اندازه ی خودت با ترسهایت آشنا نیست. “جک کانفیلد” کاری از گروه محتوای برنافیت

برای خودت اثبات کن
انرژی مثبت

برای خودت اثبات کن

1395/11/02
1729بازدید
انرژی مثبت

هر چه که بود گذشت از نو شروع کن و خودت را برای خودت اثبات کن کاری از گروه محتوای برنافیت

کسی که اشتباه نمیکند، چیزی یاد نمیگیرد
انرژی مثبت

کسی که اشتباه نمیکند، چیزی یاد نمیگیرد

1395/10/26
4196بازدید
انرژی مثبت

کسی که کاری نمیکند، اشتباه نمیکند و کسی که اشتباه نمیکند، چیزی یاد نمیگیرد. کاری از گروه محتوای برنافیت

لذت زندگی انجام غیر ممکن هاست
انرژی مثبت

بخشی از لذت زندگی انجام غیر ممکن هاست

1395/10/18
4663بازدید
انرژی مثبت

بخشی از لذت زندگی انجام غیر ممکن هاست… کاری از گروه محتوای برنافیت

1 2 3 4 5