برچسب

انرژی مثبت

، 46 نوشته
دسته بندی :

انرژی مثبت

، 45 نوشته
تغییر کن ، پیش از اینکه مجبور شوی - برنافیت
انرژی مثبت

تغییر کن ، پیش از اینکه مجبور شوی

1396/03/21
1341بازدید
انرژی مثبت

تغییر کن ، پیش از اینکه مجبور شوی کاری از گروه محتوای برنافیت

به جای شناور بودن در زندگی، شناگر خوبی باش! - برنافیت
انرژی مثبت

به جای شناور بودن در زندگی

1396/03/10
843بازدید
انرژی مثبت

به جای شناور بودن در زندگی، شناگر خوبی باش! کاری از گروه محتوای برنافیت

به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل که گر مراد نیابم، به قدر وسع بکوشم
انرژی مثبت

به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل

1396/03/02
3899بازدید
انرژی مثبت

به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل / که گر مراد نیابم، به قدر وسع بکوشم ” سعدی “ کاری از گروه محتوای برنافیت

به خاطر داشته باش، هرگاه به قله رسیدی، همزمان در کنار دره ای عمیق ایستاده ای - برنافیت
انرژی مثبت

به خاطر داشته باش، هرگاه به قله رسیدی…

1396/02/23
2327بازدید
انرژی مثبت

به خاطر داشته باش، هرگاه به قله رسیدی، همزمان در کنار دره ای عمیق ایستاده ای کاری از گروه محتوای برنافیت

ادبیات ذهن خود را تغییر دهید - انرژی مثبت - برنافیت
انرژی مثبت

ادبیات ذهن خود را تغییر دهید

1396/02/12
1066بازدید
انرژی مثبت

ادبیات ذهن خود را تغییر دهید. مشکلات وقتی نامشان به مسائل تغییر کند یعنی قابل حل هستند… کاری از گروه محتوای برنافیت

تفاوت بین افراد موفق با دیگران - انرژی مثبت - برنافیت
انرژی مثبت

تفاوت بین افراد موفق با دیگران

1396/02/06
1425بازدید
انرژی مثبت

تفاوت بین افراد موفق با دیگران، در فقدان قدرت نیست بلکه در فقدان “خواستن” است کاری از گروه محتوای برنافیت

افراد قوی آفریننده معجزه ها هستند
انرژی مثبت

افراد قوی آفریننده معجزه ها هستند

1396/01/30
2621بازدید
انرژی مثبت

  افراد سست اراده همیشه منتظر معجزه ها و رویدادهای شگفت انگیزند اما افراد قوی، خود آفریننده معجزه ها و رویدادهای شگفت انگیزند. کاری از گروه محتوای برنافیت

آنان که پرواز نمی دانند
انرژی مثبت

آنان که پرواز نمی دانند

1396/01/23
1597بازدید
انرژی مثبت

هر چه بالاتر روی از نظر آنان که پرواز نمی دانند کوچک تر به نظر خواهی رسید کاری از گروه محتوای برنافیت  

اگر همواره مانند گذشته بیندیشید
انرژی مثبت

اگر همواره مانند گذشته بیندیشید

1396/01/13
914بازدید
انرژی مثبت

اگر همواره مانند گذشته بیندیشید همیشه همان چیزی هایی را به دست می آورید که تا به حال کسب کرده اید کاری از گروه محتوای برنافیت

پیش از بالا رفتن از نردبان موفقیت
انرژی مثبت

پیش از بالا رفتن از نردبان موفقیت

1396/01/04
1627بازدید
انرژی مثبت

پیش از آنکه بالا رفتن از نردبان موفقیت را آغاز کنید مطمئن شوید که نردبان را به ساختمان مناسب تکیه داده اید کاری از گروه محتوای برنافیت

1 2 3 4 5