دسته بندی :

انرژی مثبت

، 43 نوشته
هیچ وقت دست از تلاش کردن برندار - برنافیت
انرژی مثبت

هیچ وقت دست از تلاش کردن برندار

۱۳۹۶/۰۶/۲۸
74بازدید
انرژی مثبت

هیچ وقت دست از تلاش کردن برندار، هیچ وقت باور کردن را فراموش نکن، هیچ وقت تسلیم نشو، بالاخره روز تو هم فرا میرسه کاری از گروه محتوای برنافیت

خودت باش اما بهترینی که میتونی باش - برنافیت
انرژی مثبت

خودت باش

۱۳۹۶/۰۶/۱۵
38بازدید
انرژی مثبت

خودت باش اما بهترینی که میتونی باش کاری از گروه محتوای برنافیت

مقصد همیشه جایی در انتهای مسیر نیست - برنافیت
انرژی مثبت

مقصد همیشه جایی در انتهای مسیر نیست

۱۳۹۶/۰۵/۳۰
35بازدید
انرژی مثبت

فراموش نکن، مقصد همیشه جایی در انتهای مسیر نیست. مقصد لذت بردن از قدم هایست که بر میداریم. کاری از گروه محتوای برنافیت

موفقیت یعنی - برنافیت
انرژی مثبت

موفقیت یعنی

۱۳۹۶/۰۵/۱۴
40بازدید
انرژی مثبت

موفقیت یعنی حتی اگه بد شروع کردی، خوب تمومش کنی کاری از گروه محتوای برنافیت

تغییری باش که آرزوی دیدنش در این دنیا را داری - برنافیت
انرژی مثبت

تغییری باش که آرزوی …

۱۳۹۶/۰۴/۳۱
12بازدید
انرژی مثبت

تغییری باش که آرزوی دیدنش در این دنیا را داری … کاری از گروه محتوای برنافیت

بزرگترین ضعف ما در تسلیم شدن است - انرژی مثبت - برنافیت
انرژی مثبت

بزرگترین ضعف ما در تسلیم شدن است

۱۳۹۶/۰۴/۲۱
22بازدید
انرژی مثبت

بزرگترین ضعف ما در تسلیم شدن است. مطمئن ترین راه برای موفق شدن اینست که همیشه فقط یک بار دیگر هم تلاش کنی… “توماس ادیسون” کاری از گروه محتوای برنافیت

دنیا مثل مادرت نیست! - برنافیت
انرژی مثبت

دنیا مثل مادرت نیست!

۱۳۹۶/۰۴/۰۷
51بازدید
انرژی مثبت

دنیا مثل مادرت نیست! که ظهر سرش داد بزنی و شب واسه شام صدات کنه دنیا ولت میکنه تا از گرسنگی بمیری! روی پای خودت بایست و تلاش کن… کاری از گروه محتوای برنافیت

تغییر کن ، پیش از اینکه مجبور شوی - برنافیت
انرژی مثبت

تغییر کن ، پیش از اینکه مجبور شوی

۱۳۹۶/۰۳/۲۱
23بازدید
انرژی مثبت

تغییر کن ، پیش از اینکه مجبور شوی کاری از گروه محتوای برنافیت

به جای شناور بودن در زندگی، شناگر خوبی باش! - برنافیت
انرژی مثبت

به جای شناور بودن در زندگی

۱۳۹۶/۰۳/۱۰
14بازدید
انرژی مثبت

به جای شناور بودن در زندگی، شناگر خوبی باش! کاری از گروه محتوای برنافیت

به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل که گر مراد نیابم، به قدر وسع بکوشم
انرژی مثبت

به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل

۱۳۹۶/۰۳/۰۲
169بازدید
انرژی مثبت

به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل / که گر مراد نیابم، به قدر وسع بکوشم ” سعدی “ کاری از گروه محتوای برنافیت

1 2 3 5